قهوه

سیروپ آیریش بیتر Bitter

موجود است

2,200,000 
شناسه: 14032
وزن 1.6 کیلوگرم
ابعاد 7 × 7 × 30 سانتیمتر
حجم

750 میلی لیتر

ویسکوزیته (غلظت)

175cps

بریکس(شیرینی)

64.7Brix

ماندگاری

54 هفته

سیروپ رام بیتر Bitter

موجود است

2,200,000 
شناسه: 14031
وزن 1.6 کیلوگرم
ابعاد 7 × 7 × 30 سانتیمتر
حجم

750 میلی لیتر

ویسکوزیته (غلظت)

170cps

بریکس(شیرینی)

64.7Brix

ماندگاری

54 هفته

سیروپ شکلات بیتر Bitter

موجود است

2,200,000 
شناسه: 14025
وزن 1.6 کیلوگرم
ابعاد 7 × 7 × 30 سانتیمتر
حجم

750 میلی لیتر

ویسکوزیته (غلظت)

178cps

بریکس(شیرینی)

64.7Brix

ماندگاری

54 هفته

سیروپ کارامل بیتر Bitter

موجود است

2,200,000 
شناسه: 14022
وزن 1.6 کیلوگرم
ابعاد 7 × 7 × 30 سانتیمتر
حجم

750 میلی لیتر

ویسکوزیته (غلظت)

175cps

بریکس(شیرینی)

64.7Brix

ماندگاری

54 هفته

سیروپ کوکی بیتر Bitter

موجود است

2,200,000 
شناسه: 14052-1-1
وزن 1.6 کیلوگرم
ابعاد 7 × 7 × 30 سانتیمتر
حجم

750 میلی لیتر

ویسکوزیته (غلظت)

185cps

بریکس(شیرینی)

64.7Brix

ماندگاری

54 هفته

سیروپ وانیل بیتر Bitter

موجود است

2,200,000 
شناسه: 14026
وزن 1.6 کیلوگرم
ابعاد 7 × 7 × 30 سانتیمتر
حجم

750 میلی لیتر

ویسکوزیته (غلظت)

172cps

بریکس(شیرینی)

64.7Brix

ماندگاری

54 هفته